۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت
13: 32 :59
آب و هوای رشت
دمای کنونی: درجه سانتی گراد
:جهت باد
km/h :سرعت باد
تلگرام گیتی گستر