۱۳۹۶ يکشنبه ۳ ارديبهشت
22: 12 :9
آب و هوای رشت
دمای کنونی: درجه سانتی گراد
:جهت باد
km/h :سرعت باد
تلگرام گیتی گستر